Helyi jelentőségű védett természeti értékek

Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület részlete – Szigetvári Csaba felvétele

Helyi jelentőségű védett természeti értékek

A helyi közösség sokat tehet azért, hogy helyesen gazdálkodjék pótolhatatlan természeti örökségével. Egyik ilyen lehetőség az értékes természeti területek védetté nyilvánítása. A hazai jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a települési önkormányzat illetékességi területén ezt megtgye. Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy – pl. különleges értéket képviselő fák, fasorok, geológiai képződmények esetén – természeti emlékek (TE) is.

Számos önkormányzat él ezzel a lehetőséggel, mások kevésbé. Nyíregyházán például kiemelkedően sok helyi védettséget élvező fa és fasor található (túlnyomórészt a város belterületén). A bokortanyás térségben viszont sajnos mindmáig csupán egyetlen helyi jelentőségű védett terület található: a közel 100 hektáros Oláh-rét Természetvédelmi Terület; amelyet 2009-ben az E-misszió Egyesület kezeményezésére és szakmai előkészítése segítségével nyilvánított védetté Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése. A jogszabályoknak megfelelően védettségett kapott terület határait táblák jelzik.

Mivel a bokortanyás térségben még számos, természetvédelmi oltalmat nem élvező érték (pl. természeti területek, idős fák) van, reméljük az érintett önkormányzatok a jövőben élni fognak a védetté nyilvánítás lehetőségével.

Honlapunkon a bokortanyás térségben található, helyi védettséget élvező Oláh-rét Természetvédelmi Területről részletesebb információk találhatók az ÉRDEKES HELYEK menüpontban.

Kiemelt támogató:


Honlapunk a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

 

 

Látogatók száma:

191230

 Partnerek