Közösségi jelentőségű - Natura 2000 - területek

A Nyíregyházi (Simai-úti) lőtér Natura 2000 terület – Gilányi Gábor felvétele

Közösségi jelentőségű - Natura 2000 - területek

Az ezredfordulóra világossá vált, hogy az emberiség olyan mértékben éli fel természeti erőforrásait, hogy azzal már rövid távon is saját jövőjét kérdőjelezi meg. Ezt a tényt felismerve az Európai Unió elhatározta, hogy konkrét lépéseket tesz a saját területén található természeti örökség megőrzésére, ezért létrehozta a Natura 2000 hálózatot, azaz a közösségi jelentőségű természeti területek rendszerét. Ennek keretében a többi tagországhoz hasonlóan hazánkban is kijelölték azokat a területeket, ahol a kontinens egésze számára megóvandó vadon élő növény- és állatfajok, valamint a természetes élőhelyek megőrzését meg kell valósítani, továbbá a területi kijelölés mellett megszületett az ezek védelmét biztosító jogszabály is. A kijelölés alapját szolgáló természeti értékek igen nagy része csak hazánkban, az ún. Pannon Biogeográfiai Régióban fordul elő, megvédésük ezért egyben nemzeti érdek is.

A hazánk területének mintegy 21%-át kitevő Natura 2000 hálózat nem valamiféle nagyközönségtől elzárt rezervátum, hanem kinyilvánított célja szerint annak a tere, ahol a természetvédelem, a természeti környezettel egyensúlyt tartó fenntartható gazdálkodás és a társadalom kulturális érdekei is összhangba kerülnek. A célok elérését a a Natura 2000 területeken gazdálkodók számára nyújtott úgynevezett kompenzációs támogatások is segítik.

A bokortanyás térségben két, a Natura 2000 hálózatba tartozó, úgynevezett kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület is található. Egyikük a HUHN20107 nyilvántartási számú Nagy-Vadas, ahol a kielölés alapja egy közösségi jelentőségű élőhelytípus (a pannon szikes puszták és mocsarak) és három közösségi jelentőségű faj (a vidra, a vöröshasú unka, és a kisfészkű aszat). A másikuk a HUHN20060 nyilvántartási számú Nyíregyházi lőtér (jobban ismert nevén: a Simai úti lőtér), ahol a kijelölés alapja egy közösségi jelentőségű élőhelytípus (pannon homoki gyepek) és egy közösségi jelentőségű faj (az ürge). Ennél persze mindkét szóban forgó területen sokkal több fontos természeti érték található, melyek fenntartásához a sok évszázados múltra visszatekintő hagyományos legeltetéses állattartás is hozzájárul.

Honlapunkon a két területről részletesebb információk találhatók az ÉRDEKES HELYEK menüpontban.

Kiemelt támogató:


Honlapunk a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

 

 

Látogatók száma:

191230

 Partnerek